menu // ŚW.JADWIGA KRÓLOWA
Urodziła się 18 II 1374 r. w Budzie. Była najmłodszą córką
(prawnuczką króla Władysława Łokietka) króla Węgier i Polski
Ludwika I Wielkiego i Elżbiety Bośniackiej.
W dzieciństwie została przeznaczona na żonę Wilhelma Habsburga
(zaręczona w 1378 r.), przez pewien czas przebywała na dworze wiedeńskim.
Po śmierci najstarszej siostry Katarzyny w 1379 r. powróciła na Węgry,
aby tu przygotowywać się do objęcia w przyszłości tronu węgierskiego,
kształcić się, zdobywać wiedzę. Król Ludwik wyznaczył na tron Polski
swoja córkę Marię zamężną z Zygmuntem Luksemburskim.
Jednakże Maria po śmierci ojca została wybrana przez Węgrów na tron węgierski.
Wówczas Polacy zażądali od Elżbiety Bośniackiej,
aby do Krakowa przybyła jej córka Jadwiga.
Po trudnych pertraktacjach Elżbieta przyjęła warunki postawione przez stronę polską
i Jadwiga została ukoronowana w katedrze wawelskiej przez arcybiskupa gnieźnieńskiego
Bodzantę 15 lub 16 X 1384 r. na króla Polski.
Za radą panów polskich i na ich prośbę Jadwiga zerwała zaręczyny z Wilhelmem
i zgodziła się wyjść za mąż za starszego od siebie o 20 lat wielkiego księcia Litwy Jagiełłę.
Można powiedzieć, że złożyła swoje życie w ofierze dla Boga i Polski.
Jagiełło przyjął chrzest w katedrze wawelskiej 15 II 1386 r.,
a trzy dni później miał miejsce ślub Jadwigi z nowym królem Polski.
Koronacja Władysława Jagiełły odbyła się 4 III 1386 r. w katedrze wawelskiej.
Jagiełło postanowił, że Litwini przyjmą wiarę katolicką. W lutym 1387 r.
rozpoczęła się chrystianizacja Litwy od mieszkańców stolicy — Wilna.
Jadwiga przysyłała na Litwę neofitom białe lniane szaty.
Na jej prośbę i króla Władysława papież Urban VI erygował 12 III 1388 r.
diecezję wileńską, kościół katedralny i na pierwszego biskupa diecezji wyznaczył
sufragana gnieźnieńskiego Andrzeja Jastrzębca.
Chcąc umocnić dzieło chrystianizacji Litwy królowa Jadwiga założyła w Pradze
kolegium dla Litwinów, gdzie mieli się kształcić kapłani narodowości litewskiej.
Z myślą o umocnienie wiary na Litwie zabiegała o powstanie
wydziału teologicznego w Akademii Krakowskiej, co stało się faktem w roku 1397.
Razem z mężem sprowadziła do Krakowa benedyktynów wschodniej reguły
(w przewidywaniu misji na wschodzie), którzy celebrowali liturgię w języku słowiańskim.
Królowa zabiegała też o pokój z Krzyżakami. Znana była z głębokiej religijności
i wielkich dzieł miłosierdzia. Obdarowywała kościoły, m.in. katedrę wawelską,
fundowała szpitale (czyli domy dla ubogich), wspomagała biednych.
Swoje klejnoty przekazała na utrzymanie Akademii Krakowskiej.
Pełna zasług i w opinii świętości odeszła do Pana 17 VII 1399 r.,
w kilka dni po śmierci swojej maleńkiej córki Z chwilą śmierci rozpoczął się kult Jadwigi,
wierni uciekali się do niej w modlitwach, otrzymywali łaski, o czym świadczyły liczne wota.
Jednakże jej beatyfikacji dokonał dopiero papież Jan Paweł II w Krakowie 8 VI 1979 r.,
zatwierdzając publiczny kult, jakim cieszy się królowa Jadwiga „od niepamiętnych czasów”.
Kanonizacja królowej Jadwigi miała miejsce również w Krakowie 8 VI 1997 r.
Grób św. Jadwigi (jej relikwie) znajduje się w katedrze na Wawelu. Liturgiczny obchód ku czci św.
Jadwigi Królowej przypada na dzień 8 czerwca i ma rangę wspomnienia obowiązkowego.
Niech więc św. Jadwiga Królowa będzie nam przykładem bezgranicznej miłości do Boga,
zatroskania o losy Ojczyzny i postawy miłosiernej wobec naszych bliźnich.menu // JAK DOJECHAĆ

menu // HISTORIA NASZEJ PARAFII
1 Kwietnia 1982 r.
Ks. Bp Stefan Bareła erygował parafię.
18 Czerwca 1982 r.
Instalacja pierwszego proboszcza Ks.Jana Niezgody.
1 Kwietnia 1983 r.
Rozpoczęcie budowy kaplicy, sal katechetycznych i plebanii.
22 lipca 1984 r.
Wmurowanie kamienia węgielnego pod kaplicę prze Ks. Bpa Tadeusza Szwagrzyka.
25 Grudnia 1984 r.
Pierwsza Pasterka podczas której Ks. Abp. Stanisław Nowak poświęcił kaplicę.
7 Lipca 1991 r.
Konsekracja świątyni przez Ks. Abp. Stanisława Nowaka.
12 Kwietnia 1982 r.
Ks. Bp Stefan Bareła erygował parafię.
1 Kwietnia 1992 r.
Ks. Abp. Stanisław Nowak poświęcił trzy dzwony noszące imiona:Maryja, św. Jadwiga i św. Jan Chrzciciel.
17 lipca 1997 r.
Przekazanie relikwii św. Jadwigi Królowej przez kustosza Katedry Wawelskiej oraz poświęcenie figury i obrazu św. Jadwigi.
27 Maja 1998 r.
Poświęcenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej przez Bpa Antoniego Długosza.
28 Marca 1999 r.
Poświęcenie krzyża i tabernakulum przez Abpa Sstanisława Nowaka.
15 Marca 2000 r.
Poświęcenie Drogi Krzyżowej.
12 Maja 2002 r.
Ukończenie włoskiej moziki w prezbiterium.
17 Grudnia 202 r.
Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego.
Grudznień 2006.
Zakupienie organów w Ahlborn na 25-lecie parafii. Pierwszy raz zabrzmiały podczas Pasterki 2006 r.
Marczec 2007 r.
Wykonanie Groty Fatimskiej.
8 Czerwca 2007 r.
Wielki jubileusz, 25 lat istnienia naszej Parafii.


menu // KSIĘŻAKsiądz proboszcz
Ks.Prałat Jan Niezgoda


Księża wikariusze
Ks.Alojzy Zatoń (1982-1983)
Ks.Mirosław Kopeć (1983-1984)
Ks.Mieczysław Stelmaszczyk (1984-1985)
Ks.Aleksander Kutynia (1985-1991)
Ks.Jacek Fulianty (1991-1995)
Ks.Stanisław Aleksander (1995-1998)
Ks.Andrzej Stępień (1998-1999)
Ks.Robert Foryś (1999-2001)
Ks.Tadeusz Król (2001-2004)
Ks.Rafał Jasiński (2004-2005)
Ks.Łukasz Latawski (od 2005)
Ks.Piotr Rutkowski (od 2005)


Z parafii pochodzą księża
Ks.Jerzy Skotnicki (1983)
Ks.Jan Dyliński (1985)
Ks.Jacek Fuljanty (1990)
Ks.Paweł Kula (1999)


Organista
Artur Ginter (od 1994)menu // ORGANIZACJE I WIADOMOŚCI


Wiadomości

----21 LIPCA 2007---------------------------------
Strona ruszyła, a więc Witamy na oficjalnej stronie
Parafii pod wezwaniem świętej Jadwigi Królowej!
Organizacje:

Akcja Katolicka
Żywy Różaniec
Liturgiczna Służba Ołtarza
menu // GALERIA


Z życia Parafii

Nasz kościół

Kolonie dla dzieci i młodzieży

Inne


menu // KONTAKT

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Jadwigi Królowej
42-200 Częstochowa, ul. Gen. Zajączka 6
tel. 034 365-13-97

Porządek Mszy Świętych
niedziele i święta:
7:30, 9:30, 11:00, 12:15, 18:00
niedziele i święta w czasie wakacji:
7:30, 9:30, 11:30, 18:00
święta zniesione i dni powszednie:
8:00, 18:00
menu // LINKI

Strona Częstochowskich ministrantów www.ministranci.czest.pl
Dwumiesięcznik "Miłujcie się" www.milujciesie.org.pl
Archidiecezja Częstochowska www.adiec.czest.niedziela.pl
Oficjalna strona Jasnej Góry www.jasnagora.pl
Miesięcznik "Króluj nam Chryste" www.ministranci.plmenu // GALERIA : KOLONIE


Rychwałd 2006

menu // GALERIA : ŻYCIE PARAFII

W budowie...

menu // GALERIA : NASZ KOŚCIÓŁ

W budowie...

menu // GALERIA : INNE

Turniej piłki halowej Kamyk 2007